Τσιμπλούλη Δέσποινα

Δικιγόρος

Πτυχιούχος νομικής σχολής ΔΠΘ. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος διεθνούς κ ευρωπαικου δικαίου ενέργειας ΔΠΘ(LLM) καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος διατμηματικού προγράμματος ιατρικής νομικής κ θεολογικής Σχολής <<Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: δικαίου ρύθμιση και βιοηθική διάσταση >> (McS).Μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2011

Επιμελείται -αναλαβανει

  • Μίσθωση κατοικίας – εμπορικές μισθώσεις
  • ‘Ελεγχος τίτλων(Στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο)
  • Μεταβιβάσεις ακινήτων και όλα τα νομικά ζητήματα
  • Golden Visa

Τεχνικό Γραφειο Μελετών με ευρύ πεδίο εγασιών(έκδοση οικ.αδειών,μελέτες ιδ.Έργων,ταπογραφίκες μελέτες-αποτυπώσεις,δηλώσεις Ν.4495/17,ν.4178/2013, Ν.4014/2011 – Ν.3843/2010,άδειες βιοτεχνικών εργαστηρίων-καταστημάτων Υ.Ε., εκπόνηση Ενεργειακών Επιθεωρήσεων,κλπ).Συνεργασία με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας ως Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΛΩΣΗ Ν651 ΣΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΠΟΛΟΔΟΜΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ( ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΚΕΤΗ) (όταν δεν εχει αυθαιρεσιες)

ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Νίκος Χρυσοστόμου

Πολιτικός Μηχανικός